Wetgevend kader

Council regulations

VERORDENING (EG) Nr. 199/2008 VAN DE RAAD van 25 februari 2008 betreffende de instelling van een communautair kader voor de verzameling, het beheer en het gebruik van gegevens in de visserijsector en voor de ondersteuning van wetenschappelijk advies over het gemeenschappelijk visserijbeleid.

Commission regulations

VERORDENING (EG) Nr. 665/2008 VAN DE COMMISSIE van 14 juli 2008 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EG) nr. 199/2008 van de Raad betreffende de instelling van een communautair kader voor de verzameling, het beheer en het gebruik van gegevens in de visserijsector en voor de ondersteuning van wetenschappelijk advies over het gemeenschappelijk visserijbeleid.

Commission decisions

BESLUIT VNr.2010/93/EU AN DE COMMISSIE van 18 december 2009 tot vaststelling van een communautair meerjarenprogramma voor de verzameling, het beheer en het gebruik van gegevens in de visserijsector voor de periode 2011-2013 (kennisgeving geschied onder nummer C(2009) 10121) (2010/93/EU). Dit besluit werd overgedragen voor de periode 2014-2016 en vanaf 2017 treedt een nieuw besluit in voege (samen met de herziening van het DCF).